Disclaimer

Likasso LTD. zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, van welke aard ook (directe, indirecte of andere) die kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik van de informatie, diensten, links of materiaal op deze website, of van de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, ongeacht de omstandigheden van het optreden ervan. Dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn alleen van toepassing in de mate toegestaan door de wet. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.