Αποποίηση Ευθυνών

Η παρούσα αποποίηση ευθυνών αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποια εγγύηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα και πως τα αποτελέσματα για το κάθε άτομο ενδέχεται να διαφέρουν! Οι πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στον παρόντα ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως υπόσχεση ή εγγύηση. Η GrayOFF LLC δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τιμωρητική, τυχαία, περιστασιακή απώλεια ή ζημιά που να προκύπτει ή να συνδέεται με την χρήση ή την κακή χρήση των προϊόντων της.